Informace o připravované hře

 

Alegorická komedie o třech aktech s předehrou a epilogem Ze života hmyzu je společným dílem Karla a Josefa Čapka z roku 1922.

Z úvodu ke hře : „ ....komedie je možná ošklivá, ale není pesimistická. Jeden americký kritik napsal, že divák této hry se táže, nemá-li si podřezat krk, jeli svět tak špatný, jak se mu zde líčí. Tedy autoři zapřísahají diváky i čtenáře, aby to nečinili; nebyloť jejich úmyslem podřezávat lidi. Kdo u čerta vás nutí, abyste se ztotožňovali s motýly nebo chrobáky, cvrčky nebo mravenci či jepicemi? Což z faktu, že tito tvorové jsou tu líčeni jako povaleči a sobci, taškáři a požívači, militaristé a paraziti, plyne nutně důsledek, že jsou jimi míněni lidé? Což ukázka, že majetkové, rodinné nebo státní sobectví je titěrné, hmyzí, ukrutné a všivé, snad dokazuje, že všechno lidské je všivé? Což není proti hmyzu postaven aspoň jeden člověk, tulák, tvor, jenž vše vidí, soudí a hledá cestu? Každý divák nebo čtenář mohl sebe sama hledati v bloudícím tulákovi; místo toho – znepokojen nebo pohoršen– domníval se viděti svůj obraz nebo obraz své společnosti v havěti, jež tu byla – pravdaže s vědomou nespravedlivostí – učiněna nositelem některých špatností. A právě tento optický klam je svědectvím, že autoři nepsali svou “ošklivou a cynickou” satiru nadarmo. Nemínili psáti drama, nýbrž mystérium ve smyslu docela starém a naivním. A jako v středověkém mystériu vystupovala ztělesněná Lakota, Sobectví nebo zase Ctnost, jsou zde jisté mravní pojmy personifikovány hmyzem: prostě pro větší názornost...“ [https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/76/26/ze_zivota_hmyzu.pdf]

Autoři ponechali na režii, který ze dvou konců bude vybrán – umře tulák, nebo se probudí ze sna?

Hrají : Eva Hrubá, Draha Kyjovská, Hana Michnová, Hana Patschová, Míša Vránová, Josef Fuksa, Jiří Kyjovský, Jan Macko, Vladimír Novák

Scéna : Ludvík Čermák

Technika : Pavel Doležal

Režie : Vanda Fuksová

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode